SAP Business Communications Management
wielokanałowa platforma komunikacyjna all-IP


 

Usługi (Professional Services)

Przy wdrażaniu systemów SAP BCM i SAP CRM pod uwagę brane są wszystkie możliwe aspekty i warianty procesu wdrożenia, tak aby zapewnić Państwu oczekiwane rezultaty związane z implementacją nowego systemu informatycznego. Otrzymują Państwo od nas wszechstronną pomoc i wsparcie grup ekspertów, zapewniające szybki i efektywny postęp prac wdrożeniowych.

  • Dokładna analiza, planowanie, "studium wykonalności", aby zoptymalizować zwrot inwestycji (ROI) nim jeszcze zostanie ona dokonana.
  • Profesjonalne zarządzanie projektem, zapewniające skuteczne wdrożenie i dostosowanie systemu do Państwa potrzeb biznesowych.
  • Profesjonalne przeprowadzenie szkoleń, według Państwa preferencji odnośnie miejsca, terminów i godzin.

Analiza wymagań

Celem analizy jest przegląd i wartościowanie Państwa wymagań biznesowych odnośnie projektu. Pomożemy Państwu lepiej zrozumieć funkcjonalność systemów SAP BCM i SAP CRM oraz metody dostosowywania jej do Państwa wymagań. Rezultatem analizy wymagań będzie również ogólny plan i sposób wdrożenia systemu w Państwa organizacji.

Zarządzanie projektem

Przeznaczymy dla Państwa wykwalifikowanego Menadżera Projektu, który odpowiedzialny będzie za przygotowanie projektu, poprowadzenie skutecznego wdrożenia i odpowiednie dostosowanie systemu do Państwa potrzeb biznesowych. Będzie on również współpracował z Państwa pracownikami, odpowiedzialnymi za projekt.

Projektowanie systemu

W fazie projektowania systemu zostają wyspecyfikowane szczegółowe definicje techniczne i zasady wdrażania systemu. Przykładowo, obejmować one mogą projektowanie platformy systemowej, techniczny przegląd platformy, konfigurację terminali, konfigurację systemu i infrastruktury sieci.
Efektem tego etapu jest przygotowanie planu projektu. Plan wyznacza ostateczne cele i zakres projektu, wyznacza kolejne fazy, organizację, plan pracy, procesy kontrolne i sposoby komunikacji pomiędzy stronami zaangażowanymi w projekt. Bardzo ważnymi elementami planu są kryteria uznania zakończenia projektu i procedury przekazania systemu.

Testowanie i zatwierdzanie systemu

Przeprowadzenie testów według szczegółowego planu potwierdza, że system został wdrożony według zasad i działa zgodnie z Państwa oczekiwaniami. W tej ostatniej fazie implementacji systemu zostaje podpisany dokument zatwierdzający dostarczenie i zainstalowanie systemu.

Wsparcie techniczne

Serwis techniczny Finnsoft ma za zadanie wspieranie naszych Partnerów i Klientów w ich codziennej działalności organizacyjnej. Nasz personel posiada wysokie kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych, gdyby takowe wystąpiły.

Finnsoft zapewnia trzy poziomy wsparcia technicznego:

  • Podstawowy - dostęp w godzinach roboczych,
  • Rozszerzony - dostęp w określonych godzinach w weekendy i po godzinach pracy,
  • Pełny - dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Szkolenia

Finnsoft oferuje szeroki zakres szkoleń technicznych dla personelu administrującego systemem, jak również dla osób odpowiedzialnych za operacje biznesowe tak, aby zapewnić naszym Partnerom i Klientom gruntowne przygotowanie do zarządzania i używania systemów SAP BCM i SAP CRM.

 


© Finnsoft Sp. z o.o., designed by Cobo Software
IP Call Center | IP Contact Center | Telemarketing