SAP Business Communications Management
wielokanałowa platforma komunikacyjna all-IP


 

SAP CRM - Zarządzanie relacjami z klientami


Zwiększenie wartości i zysków dzięki SAP CRM

SAP CRM (SAP Customer Relationship Management – Zarządzanie relacjami z klientami) – to jedyne rozwiązanie CRM, które łączy pracowników, partnerów, procesy oraz technologię w zamkniętym cyklu kontaktów z klientami.

SAP CRM umożliwia kontrole dostępności w czasie rzeczywistym, zarządzanie kontraktami, fakturowaniem i rozliczeniami, ułatwia proces realizacji zleceń oraz ich monitorowanie. Ponadto rozwiązanie CRM firmy SAP zapewnia cechy i funkcje niezbędne do planowania marketingowego, zarządzania kampaniami, telemarketingu, zarządzania potencjalnymi szansami oraz segmentacji klientów. Poza tym SAP CRM pozwala na oferowanie stałej obsługi klienta z wykorzystaniem wszystkich kanałów kontaktów – za pomocą centrum obsługi klienta, funkcji internetowego systemu samoobsługi klientów, zarządzania usługami i reklamacjami, usług świadczonych w siedzibie klienta i planowania rozdziału zleceń oraz zarządzania instalacjami.

Rozwiązanie SAP CRM zapewnia funkcjonalność wspierającą cały cykl pozyskania klienta, zawierającą wszystkie funkcje potrzebne do zarządzania marketingiem, sprzedażą, serwisem, analizami, rozwiązaniami mobilnymi, centrami obsługi klienta, handlem elektronicznym oraz partnerami handlowymi.

Za pomocą SAP CRM można zbudować trwałe, rentowne relacje z klientami i uzyskać wymierny, natychmiastowy zwrot z inwestycji.

Funkcjonalności branżowe SAP CRM

Tylko SAP CRM gwarantuje przejrzystość procesów i możliwość płynnego zarządzania specyficznymi dla branży procesami biznesowymi. Za pomocą tych zintegrowanych procesów możliwy jest wgląd do wszystkich form bezpośredniego kontaktu z klientami. Funkcje marketingowe oraz funkcje sprzedaży i serwisu pozwalają na podjęcie trafnych decyzji przynoszących realne korzyści biznesowe.

Korzyści biznesowe SAP CRM

SAP CRM wspomaga w kompleksowy sposób wdrożenie efektywnej strategii obsługi klientów i zapewnia nastepujące korzyści:

  • możliwość efektywnej segmentacji klientów.
  • zwiększenie dokładności prognoz rynkowych, analizy koszyka zakupów i analizy rentowności.
  • wzrost lojalności i satysfakcji klientów.
  • dokładniejsze profilowanie produktów i usług, obejmujące tworzenie spersonalizowanych ofert ułatwiających procesy sprzedaży wiązanej (ang. up-selling, cross-selling).
  • uzyskiwanie spójnych i lepiej zsynchronizowanych informacji, wykorzystywanych we wszystkich formach kontaktu z klientami.
  • zwiększenie jakości usług i szybsze rozwiązywanie problemów w tym zakresie.
  • skrócenie cyklu sprzedaży i zredukowanie kosztów tego procesu.

 


© Finnsoft Sp. z o.o., designed by Cobo Software
IP Call Center | IP Contact Center | Telemarketing